알루미늄 제품 HG-357
2014-07-25 10:20:16
대-A: W1495xH1490(1095), B: W1000xH1215(1095), 소-W1200xH1490(1095)

 

회사명:신원금속 l 대표자명:강광신 l 사업자등록번호:616-18-59669 l tel:031-996-6743 l fax:031-996-6744 l H.P:010-9094-5011
본사·공장주소:: 경기도 김포시 하성면 석평로 15번길 147-23
e-mail:swtechkks@naver.com l COPYRIGHT(C) 2014 신원테크 ALL RIGHT RESERVED